PROSAK
FÖRGÄTMIGEJGenom historien har kvinnliga författare systematiskt hamnat i skymundan till förmån för manliga författare. I Sydamerikas välkända Boom från mitten av 1900-talet ingick inte en enda kvinna och ända fram till slutet av förra århundradet avfärdades ideligen polsk litteratur skriven av kvinnor som menstruationslitteratur.


2023 lanserade Prosak förlag utgivningsserien FÖRGÄTMIGEJ som syftar till att lyfta döda kvinnliga författare som riskerar att falla i glömska. Många av dem har aldrig tidigare getts ut i Sverige. Vi vill med detta initiativ bidra till en utvidgning av litteraturhistorien men även ge dessa berättelser och författare en chans att bli lästa bortom nationsgränserna och av nya generationer.


Under året 2023 gavs inom ramarna för denna utgivningsserie ut tre böcker. Först ut var romanen Kusinerna skriven av den argentinska författaren Aurora Venturini (1922–2015) och översatt av Hanna Nordenhök. Därefter följde en nyutgivning av Tre dagar innan skriven av den polsk-svenska författaren Mira Teeman (1926–2008), tidigare utgiven 1956 på Bonniers förlag. Hösten 2023 publicerades Samlade noveller 1 av den argentinska författaren Hebe Uhart (1936–2018) i översättning av Linnea Rutström.


Läs mer om initiativet och författarna i vår pressrelease: ︎