KUSINERNA

Kusinerna är en berättelse om en märklig familj i den argen-
tinska staden La Plata på 1940-talet. I romanen är männen i stort sett frånvarande och istället möter vi fyra flickor som alla lider av antingen kognitiva eller motoriska funktionsnedsättningar. Berättarjaget Yuna har språkstörningar. Lillasystern Betina har ännu grövre tal- och rörelsesvårigheter. Kusinen Carina föddes med sex tår. Kusinen Petra är "dvärginna". Trots försöken hos de fyra kusinerna att leva ett liv så nära normen som möjligt präglas deras historia av olyckor, våldtäkter, oönskade graviditeter, våldsamma separationer, prostitution och mord. Berättarjaget påstår att hennes historia är en ”smutsig tragikomedi”, men här finns även ljusglimtar: Yuna är målarinna och en dag blir hon en berömd och erkänd konstnär.

I Kusinerna framträder mytologier om sociala hierarkier, familjekonventioner och kvinnlig sexualitet i en ytterst lekfull och fräck prosa. Med svart humor, oväntade stilistiska drag och en hel del ord hämtade direkt ur en ordbok tänjer Venturini i sin roman på språkets alla konventioner och ansluter sig så till det som kan be- tecknas som en abnorm litteratur.

Kusinerna vann Premio de Nueva Novela utlyst av dagstidningen Página/12 år 2007 med motiveringen: ”en unik, extrem, förvirrande originalitet som tvingar läsaren att ställa många av de frågor som böcker vanligtvis ignorerar eller aktsamt tiger om.”


Kusinerna är översatt till svenska av Hanna Nordenhök.


 


PROSAK FÖRLAG
BLÅSUTVÄGEN 13
121 36 JOHANNESHOV

INFO@PROSAKFORLAG.SE

PATRICIA CUKROWSKA:
︎ + 46 73 760 77 29

LINNEA RUTSTRÖM:
︎ + 46 76 160 19 85

+ 54 9 11 5133 1586