“Venturini har en starkt betvingande röst. Stilen utmanar det vi brukar kalla det politiskt korrekta, och de olämpliga glosorna hackar sönder texten. Genom att uppsöka det otillåtna skapar hon en karnevalisk stämning där förutsättningarna förskjuts och vänds uppochned. Det är gränslöst skrivet, med en humor som ständigt söker sig mot farliga utkanter.”
Bernur


“Jag kan inte dra mig till minnes en bok som berättar om en liknande familjekonstellation (”min familj var mycket monstruös”) och där berättarrösten betraktas som sinnesslö. I fokus är personer vilka ses som avvikande, de utrustas – beväpnas! – med en agens som är befriande men annorlunda att ta del av. Personerna framställs som fullödiga subjekt; människor som vanligtvis inte får berätta sina berättelser, utan i stället tilldelas en roll ute i periferin.”

Robert Myhreld, Opulens, 


Detta är definitivt inte en roman för den äckelmagade. Och inte heller för den pryde eller oreflekterat politiskt korrekte. Här erbjuds en mycket speciell form av smutsig realism som inte värjer för kontaminerade ord och begrepp. Den är drastisk och ofiltrerat burlesk. Olyckorna och katastroferna – våldtäkter, mord och våldsamma separationer – står som spön i backen.

 Fredrik Nyberg, Göteborgs-PostenKUSINERNA

Kusinerna är en berättelse om en märklig familj i den argen-
tinska staden La Plata på 1940-talet. I romanen är männen i stort sett frånvarande och istället möter vi fyra flickor som alla lider av antingen kognitiva eller motoriska funktionsnedsättningar. Berättarjaget Yuna har språkstörningar. Lillasystern Betina har ännu grövre tal- och rörelsesvårigheter. Kusinen Carina föddes med sex tår. Kusinen Petra är "dvärginna". Trots försöken hos de fyra kusinerna att leva ett liv så nära normen som möjligt präglas deras historia av olyckor, våldtäkter, oönskade graviditeter, våldsamma separationer, prostitution och mord. Berättarjaget påstår att hennes historia är en ”smutsig tragikomedi”, men här finns även ljusglimtar: Yuna är målarinna och en dag blir hon en berömd och erkänd konstnär.

I Kusinerna framträder mytologier om sociala hierarkier, familjekonventioner och kvinnlig sexualitet i en ytterst lekfull och fräck prosa. Med svart humor, oväntade stilistiska drag och en hel del ord hämtade direkt ur en ordbok tänjer Venturini i sin roman på språkets alla konventioner och ansluter sig så till det som kan be- tecknas som en abnorm litteratur.

Kusinerna vann Premio de Nueva Novela utlyst av dagstidningen Página/12 år 2007 med motiveringen: ”en unik, extrem, förvirrande originalitet som tvingar läsaren att ställa många av de frågor som böcker vanligtvis ignorerar eller aktsamt tiger om.”


Kusinerna är översatt till svenska av Hanna Nordenhök.